بررسی فقهی قراردادهای بانکی
38 بازدید
محل نشر: مؤسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی