بررسی فقهی قراردادهای بانکی
40 بازدید
محل نشر: مؤسسه امام خمینی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی